Genkor kompania e kuzhinave dhe dollapëve e cila filloi të funksionoi më vitin 1998 si biznes individual, ku më 1999 puna e kësaj punëtorie u ndërpre si pasojë e luftës në Kosovë. Pas përfundimit të luftës punëtoria ishte plotësisht e shkatërruar. Makineritë tashmë të papërdorshme u zëvendësuan me makineri prodhuese të sofistikuara që u vendosën në lokacion të përshtatshëm për të zhvilluar veprimtarinë. Rritja e kërkesës së punës shfaqi nevojën e zgjerimit të kompanisë që përcillet edhe me rritje të numrit të të punësuarve të cilët u trajnuan dhe aftësuan nga ekspertë të huaj për përdorim të saktë të makinerive dhe pajisjeve specifike që tashmë operonin në Genkor. Përderisa dëshmohej si kompani serioze, lista e klientëve të Genkor-i rritet vazhdimisht nga institucione të ndryshme të sektorit publik e privat. Në përpjekjet të suksesshme për rritjen e zhvillimit të pandërprerë të kompanisë, procesi i punës është ndarë edhe fizikisht në pjesën e prodhimit dhe atë të menaxhimit të kompanisë. Vizioni i ri, procesi adekuat i riorganizimit të kombinuar me inovacionin në dizajn, makineritë moderne dhe profesionistët e prodhimit, përbëjnë formulën e përkryer për të bërë Genkor-in një storie suksesi në industrinë e prodhimit të mobileve në Kosovë e Evropë.

building

FABRIKA

GALERIA

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.